Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer.

​Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som är nyanställd eller redan arbetar som socialsekreterare, är chef eller på annat sätt söker kunskap inom området.

Mer om yrkesintroduktionen

​Teman

Teman är ett samlingsbegrepp för olika ämnesområden som har med hälsa, vård och omsorg att göra. Här finner du information om relevanta ämnen inom området ekonomiskt bistånd. Teman fungerar som samlingsplats för olika aktörers kunskapsstödjande produkter som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar.

Teman

​Kunskapsstöd

Kunskapsstöd samlar olika kategorier av kunskapsstöd. De ska främja personal på olika nivåer att använda den mest aktuella kunskapen. Här samlas kunskapsstöd som relaterar till teman inom området ekonomiskt bistånd.

Kunskapsstöd

​Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar samlar webbaserade kurser och andra aktuella utbildningar för området ekonomiskt bistånd.

​Kurser och utbildningar

​Aktuellt

Här kan du läsa nyheter inom området ekonomiskt bistånd. Exempelvis om nya teman, kunskapsstöd och webbaserade kurser och utbildningar. Här kan du också prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden direkt till din e-post.

Aktuellt