Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Allt fler offer för människohandel identifieras

Allt fler offer för människohandel identifieras

Under 2018 identifierades 262 personer som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige. Det visar en ny sammanställning inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

​Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Samverkande myndigheter är förutom Jämställdhetsmyndigheten; Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten.

Genom NMT:s nationella stödtelefon för yrkesverksamma och regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel har antalet offer eller potentiella offer för människohandel har identifierats och sammanställts.

Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Kvinnor har i andra fall främst utnyttjats för tiggeri och arbetskraft, medan män har utnyttjats framför allt för tiggeri, kriminalitet och arbetskraft.

Övervägande delen barn har varit utsatta för kriminella ändamål, där det handlar uteslutande om pojkar. Flickor som utnyttjats i människohandel har främst varit utsatta för sexuella ändamål, tiggeri eller tvångsäktenskap.

Antalet ärenden ökade 2018 i jämförelse med året dessförinnan, även gällande antal barn. Samtidigt tros det finnas ett stort mörkertal.
Både barn och vuxna som identifieras som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige erbjuds skyddat boende eller stöd och hjälp att återvända till sina hemländer. NMT jobbar även aktivt för att stötta yrkesverksamma.

Siffrorna som presenteras i sammanställningen är inte heltäckande utan innefattar vad NMT har identifierat via regionkoordinatorerna och samtalen till stödtelefonen.

Ladda ner rapporterna och läs mer på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?