Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård redovisar resultatet av ett uppdrag om digitala tjänster och digital välfärdsteknik inom socialtjänst och den kommunala hemsjukvården. Rapporten är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård är en redovisning till regeringen av ett uppdrag om digitala tjänster och digital välfärdsteknik inom socialtjänst och den kommunala hemsjukvården.

Rapporten omfattar en beskrivning av arbetet med uppdraget, vilka aktiviteter som genomförts och resultaten av uppdraget.

Uppdraget har omfattat följande områden:

  • Ta fram och sprida information till kommuner om användning och implementering av digitala trygghetstjänster.
  • Upprätta en nationellt samordnad digital plattform för information och kunskap som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi.
  • Inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande införande, användning och implementering av välfärdsteknik.
  • Inventera kommunernas behov av kravspecifikationer avseende välfärdsteknik.
  • Stödja införande och användning av teknik och hjälpmedel för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?