Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Hantering av hot och våld - Personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institutioner – rapport från SiS

Hantering av hot och våld - Personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institutioner – rapport från SiS

Den här rapporten belyser problematiken kring hot och våld i institutionell miljö ur ett arbetsmiljöperspektiv. Den ger också personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institution. Kunskapsstödet är utgivet av Statens institutionsstyrelse.

Hantering av hot och våld - Personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institutioner – rapport från

Att motverka hot och våld på institutioner för ungdomar är viktigt för Statens institutionsstyrelse, SiS, men också att erbjuda sin personal en god arbetsmiljö.

Institutionell miljö i ett arbetsmiljöperspektiv

Rapporten belyser problematiken kring hot och våld i institutionell miljö ur ett arbetsmiljöperspektiv och ger personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institution.

Studien genomfördes på två särskilda ungdomshem och en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.

Hantering av hot och våld – Personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institutioner är utgiven av Statens institutionsstyrelse.

Hantering av hot och våld – Personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institutioner, på Statens institutionsstyrelses webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?