Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv

Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv

Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv visar bland annat kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv och vilket behovsanpassat stöd Socialstyrelsen avser att ta fram under 2018. Kartläggningen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Möjligheten till egen försörjning är avgörande för individens självbestämmande och därmed möjligheten att kunna ha makt och inflytande över sitt eget liv. Jämställdhetsperspektivet inom verksamheten ekonomiskt bistånd innebär, i enlighet med uppdraget enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att medverka till och underlätta för människor att få egen försörjning. Det handlar även om att kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd blir bemötta och bedömda på lika villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är utformade utifrån kvinnors och mäns behov. Vidare innebär jämställdhetsperspektivet att det finns arbetssätt och rutiner för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande samt att stödja de våldsutsatta och de som utövar våld att få relevanta stödinsatser.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen visar bland annat kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv och vilket behovsanpassat stöd Socialstyrelsen avser att ta fram under 2018.

Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv är utgiven av Socialstyrelsen. Kartläggningen är en delredovisning.

Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?