Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationella riktlinjer i nya digitala format – slutrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format – slutrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format – slutrapport redovisar Socialstyrelsens uppdrag att utveckla nationella riktlinjer och indikatorer utifrån ett digitalt perspektiv. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer i nya digitala format – slutrapport

​Nationella riktlinjer i nya digitala format – slutrapport redovisar Socialstyrelsens uppdrag att utveckla nationella riktlinjer och indikatorer utifrån ett digitalt perspektiv.

Socialstyrelsen har innehållsmässigt strukturerat nationella riktlinjer och tillhörande indikatorer för sjukdomarna depression och ångest samt stroke och demens så att de kan tillgängliggöras i digitala format. I uppdraget ingår att göra en analys av vilka användningsområden och utvecklingsmöjligheter som finns för riktlinjerna och hur sådana data bäst kan tillgängliggöras för mottagaren till exempel i form av öppna data. Det kan till exempel handla om en ökad integrering av riktlinjerna i nationella vårdprogram, vårdens och omsorgens verksamhetssystem och en ökad användning av riktlinjerna som en del i e-tjänster från antingen offentliga eller privata aktörer samt på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med att öka möjligheterna att integrera kunskapsstöd som till exempel nationella riktlinjer är att också öka möjligheten för personer som arbetar i vården och omsorgen att få rätt information vid rätt tillfälle. Kunskapsstödet ska finnas där dessa personer arbetar, i deras verksamhetssystem.

Socialstyrelsen har tagit fram informationsspecifikationer och en modell för metadatamärkning. Dessa hittar du till höger på samma sida som denna rapport på Socialstyrelsens webbplats. De benämns:

  • Informationsspecifikation för nationella riktlinjer.
  • Informationsspecifikation för kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
  • Informationsspecifikation för kvalitetsindikatorer.
  • Implementationsguide - gemensam metadata för kunskapsstöd.

Nationella riktlinjer i nya digitala format – slutrapport är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer i nya digitala format – slutrapport på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman