Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter

Socialstyrelsen har inventerat de dokument som används som vägledning inom socialtjänsten när det gäller stöd till våldsutsatta personer som behöver hämta personliga tillhörigheter i hemmet. I rapporten lyfts socialtjänstens ansvar för denna insats fram och några konkreta juridiska frågor diskuteras.

​Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen inventerat de dokument som används som vägledning inom socialtjänsten när det gäller stöd till våldsutsatta personer som behöver hämta personliga tillhörigheter i hemmet.

Inventeringen från 2015 visar att endast ett fåtal kommuner har skriftliga rutiner som beskriver hur stödet ska hanteras. Det framkommer också att det finns en viss osäkerhet om olika juridiska frågor och polisens roll. Osäkerheten finns både på ett övergripande plan (”Ligger det här inom socialtjänstens ansvar?”) och i mer konkreta frågor (”På vilket sätt ska stödet ges utan att socialtjänsten går utanför sitt mandat och in på civilrättsliga områden?”).

Socialstyrelsen anser att de rutiner som finns i kommunerna idag inte bidrar till att bedömningarna av vilket stöd som ska ges blir enhetliga. Socialstyrelsens uppfattning baserar sig på att få kommuner har skriftliga rutiner, de kommuner som inte har skriftliga rutiner beskriver sitt arbetssätt på ett icke enhetligt sätt och att många kommuner efterfrågar ytterligare vägledning. Vidare så är det stor variation i det stöd som ges av polisen i kommunerna vilket påverkar kommunernas möjlighet att bistå med detta stöd.

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter är utgiven av Socialstyrelsen.

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?