Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Samverkansmodell för långsiktig kunskapsutveckling

Samverkansmodell för långsiktig kunskapsutveckling

Modell för samverkan mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna samt nationell nivå, till stöd för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​I den här rapporten beskrivs en modell för långsiktig samverkan mellan regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård – regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, och nationell nivå – Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Socialstyrelsen och övriga berörda myndigheter i Rådet för styrning med kunskap. Modellen ska bidra till kunskapsutveckling till stöd för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

Modellen för samverkan avser att lösa delar av de problem som kan uppstå när flera olika aktörer på olika samhällsnivåer med olika ansvar verkar inom samma område. Samverkan, dialog och samordning av initiativ kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling och effektivare kunskapsstöd.

Samverkansmodell för långsiktig kunskapsutveckling på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?