Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning är en enkätundersökning från NSPH. Den visar att socialtjänsternas kunskap om rättigheter och behov för personer med psykisk ohälsa är otillräcklig.

​Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning är en enkätundersökning som visar att socialtjänsternas kunskap om rättigheter och behov för personer med psykisk ohälsa är otillräcklig.

Den rikstäckande enkäten visar att inte ens en tredjedel (32 procent) av de granskade kommunernas socialtjänster har handlingsprogram mot diskriminering som omfattar psykisk funktionsnedsättning. Knappt hälften (47 procent) av kommunerna har brukarråd där representanter för personer med psykiska funktionsnedsättningar finns med. Lite drygt hälften (54 procent) har fått kompetensutveckling kring bemötande kopplat till psykisk funktionsnedsättning.

Enkäten sändes ut till socialkontoren i Sveriges 290 kommuner. 196 kommuner (66 procent) har svarat på hela, eller delar av, enkäten.

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning är utgiven av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning på NSPH:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?