Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd

Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd

Jämställdhet inom verksamheten med ekonomiskt bistånd handlar bland annat om att uppmärksamma hur kvinnor och mäns förutsättningar till egen försörjning ser ut. De som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara utformade utifrån individens behov, oavsett kön. Temat ger en samlad bild av vad det innebär att ha ett jämställdhetsperspektiv när man arbetar med ekonomiskt bistånd.

 

Jämställ. nu

Webbplatsen samlar fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete från flera myndigheter och andra aktörer. Jämställ.nu är en samverkanssatsning mellan Jämställdhetsmyndigheten, Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova.

​Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv

Socialstyrelsens kartläggning visar bland annat kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kartläggning – arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv på Socialstyrelsens webbplats (PDF)