Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Socialförsäkringar

Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid livets olika skeenden som vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Socialförsäkringsförmåner söker man hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Personer som vid behov exempelvis inte har rätt till sjuk- eller föräldraförsäkring eller har en låg ersättning vänder sig vanligen till socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd.

 

​Samverkan vid behov av rehabiliteringsinsatser

Genom finansiell samordning - FINSAM kan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samverka inom välfärds- och rehabiliteringsområdet genom att bilda ett samordningsförbund. Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och underlätta samverkan mellan myndigheterna.

FINSAM

​Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning samt ersättningar vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.

Pensionsmyndigheten har hand om pensioner, äldreförsörjningsstöd och andra stöd till äldre och stöd till efterlevande, till exempel barnpension.

Försäkringskassan Pensionsmyndigheten