Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Människohandel - barn Upptäcka människohandel - riskfaktorer och tecken

Upptäcka människohandel - riskfaktorer och tecken

Det finns faktorer som kan medföra en ökad risk för att barn blir utsatta för människohandel. Riskerna kan finnas på individuell nivå, på familjerelaterad nivå, i närsamhället eller i samhället i stort. Vissa grupper av barn är särskilt utsatta för att bli offer för människohandel.

​Ofta är det flera olika omständigheter som leder till att barn utsätts för människohandel. På samhällsnivå kan det handla om politisk eller social oro, exempelvis om barnet kommer från ett konflikt- eller krisområde eller tillhör en diskriminerad eller marginaliserad grupp i samhället. Risken ökar också för barn som kommer från områden med hög kriminalitet och  normer som accepterar exploatering. Sexualisering av flickor och kvinnor förstärker generellt flickors utsatthet. Hbtq-personer kan ofta mötas av bristande förståelse från omgivning, vilket kan leda till skuld, skam och ökad utsatthet.

Fattigdom, våld, övergrepp och bristande omsorg om barnet är faktorer på familjerelaterad nivå som bedöms vara de viktigaste när det gäller barns utsatthet för människohandel.
Individuella faktorer hos barnet kan vara olika typer av riskbeteenden eller en funktionsnedsättning.

Vissa grupper av barn riskerar att bli utsatta för människohandel, som exempelvis

  • ensamkommande barn
  • barn i gatusituationer
  • utsatta EU/EES-medborgare
  • medföljande barn till vuxna som är utsatta för människohandel
  • barn som utnyttjas för hushållsslaveri, exempelvis barn i vissa nätverkshem eller barn som är gifta.

Barnet är ofta i någon form av beroendeställning till förövaren. Många barn har tidigt i livet fått axla ett vuxenansvar och kan sakna alternativa sätt att försörja sig och familjen. Barnet kan vara utsatt för hot mot både sig själv och sin familj. Ibland kan förövaren vara en familjemedlem eller släkting.

Ibland kan vuxna runt barnet utge sig för att vara närstående till barnet eller ha förälderns tillåtelse att ta hand om barnet. Det finns skäl för socialtjänsten att  inte förutsätta att de som uppger sig vara närstående har rätt att ta hand om barnet.

Misstankar om att ett barn är utsatt för människohandel kan uppkomma under socialtjänstens utredning av annan orsak som exempelvis att barnet är ensamkommande, har begått brott eller använder droger.

Webbutbildningen Människohandel med barn och unga

Webbutbildningen ger dig kunskap om identifiering och skydd av barn som utsätts för människohandel. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet, NMT, vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser.
 

Barn i internationell människohandel och exploatering - vägledning för socialtjänsten 

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.
 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd