Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Spelproblem

Både allvarliga och mindre allvarliga problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

 

​Hur vanligt är spelproblem?

Cirka två procent av Sveriges befolkning har ett problemspelande och ytterligare fyra procent har viss risk för att utveckla spelproblem.

Spel om pengar kan leda till problem och få negativa konsekvenser för en person. Det kan vara fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin.

 

Om spelproblem

Omslag till Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

I rapporten presenteras vilka grupper av ungdomar som oftast har spelproblem. Här redovisas också vilka olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem.

Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

​Stöd och behandling av spelproblem

Kognitiv beteendeterapi, KBT, och motiverande samtal, MI, är de vanligaste behandlingsmetoderna för problem med spel om pengar. Personer med spelproblem kan även få stort stöd av sina anhöriga och andra närstående.

Läs mer om stöd och behandling av spelproblem

​Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan möjligen minska spelberoende eller problemspelande. Det visar en systematisk litteraturöversikt från SBU.

Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Omslag till Problem med spel om pengarProblem med spel om pengar – vi reder ut begreppen

I rapporten presenteras de vanligaste och viktigaste begreppen inom området spel om pengar. Det är till exempel spelproblem, riskabelt spelande och spelberoende.

Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen

Omslag till Spel om pengar är en folkhälsofrågaSpel om pengar är en folkhälsofråga

I denna rapport ges en överblick över områdena spel om pengar och spelproblem. Syftet är att skapa medvetenhet om att problem med spel om pengar ger negativa konsekvenser och att det finns ett behov av att förebygga spelproblem.

Spel om pengar är en folkhälsofråga

​Uppmärksamma spelproblem

Problem med spel om pengar kan få stora konsekvenser för en persons hälsa, socioekonomiska situation och förmåga att delta i arbete eller studier. Genom att vara uppmärksam på tecken på spelproblem kan den som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten hjälpa personen att identifiera problemet och motivera till att söka hjälp.

Läs mer om att uppmärksamma spelproblem

​Utredning och bedömning

Problem med spel om pengar är ofta samsjukligt med andra beroenden, med annan psykisk ohälsa eller olika typer av funktionsnedsättningar. Därför är det viktigt att få en helhetsbild av situationen. Olika bedömningsinstrument kan användas för att upptäcka, utreda och bedöma spelproblem, exempelvis PGSI, NODS och Lie/Bet.

Läs mer om utredning och bedömning av spelproblem

Omslag till Spelproblem går att förebyggaSpelproblem går att förebygga

I denna rapport beskrivs det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informationsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utformningen av spel.

​Spelproblem går att förebygga