Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kurser & utbildningar Individbaserad systematisk uppföljning

Individbaserad systematisk uppföljning

Webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten. Syftet är att förklara nyttan med systematisk uppföljning och ge kunskap om de olika moment som ingår i arbetet.

​Systematisk uppföljning är en drivande faktor både för socialtjänstens generella arbete med kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Socialstyrelsens skrift Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel, visar hur socialtjänsten kan planera, genomföra och använda systematisk uppföljning. Som ett ytterligare stöd har Socialstyrelsen tagit fram webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning. Den förklarar hur man kan arbeta med systematisk uppföljning i den dagliga verksamheten. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom Socialtjänsten.

I utbildningen kan deltagaren få svar på följande frågor:
  • Vad är nyttan med systematisk uppföljning, för verksamheten, brukarna och för det egna arbetet?
  • Vad är individbaserad systematisk uppföljning? Vad är det inte?
  • Hur arbetar man med systematisk uppföljning?

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppbyggd kring sex steg som kan ingå i individbaserad systematisk uppföljning: planera, mäta före, under och efter insats samt sammanställa uppgifter och analysera.
Varje steg har ett eget kapitel med fyra olika underavsnitt. 
  • Vad och varför? Här får du kortfattad information i text och bild om vad steget handlar om och vad det har för syfte. 
  • Hur? Här får du se filmade intervjuer med Jourpatrullen, som berättar hur de gjorde. Du kan också läsa kortfattade praktiska tips för genomförande. 
  • Övning – Här får du öva på viktiga moment i systematisk uppföljning, med hjälp av Marias videodagbok.
  • Reflektion – Som avslutning på varje avsnitt får du fundera över hur det fungerar idag och hur det skulle kunna fungera i din egen verksamhet.

Genomför utbildningen på olika sätt

Det går bra att dela upp utbildningen och gå igenom olika avsnitt vid olika tillfällen. Du kan alltid börja igen där du slutade. Utbildningen kan genomföras som en enskild aktivitet, men den får troligen större genomslag för verksamheten om den kombineras med Socialstyrelsens handledningsmaterial för fördjupning av systematisk uppföljning.

Tidsåtgång

Utbildningen tar cirka en timme att gå igenom. När du är klar med webbutbildningen kan du skriva ut ett kursintyg.

Handledning för fördjupning av systematisk uppföljning

Som ett komplement till webbutbildningen har Socialstyrelsen även tagit fram ett handledningsmaterial som har ett upplägg med gemensamma tillfällen för fördjupande diskussion och lärande på den egna arbetsplatsen. Handledningen ger en möjlighet att genomföra ett småskaligt pilotprojekt för att testa hur systematisk uppföljning kan fungera i den egna verksamheten.
Handledningsmaterialet riktar sig till dig som är chef eller utvecklingsledare inom socialtjänsten och ska genomföra denna fördjupning med en grupp medarbetare. Fördjupningen innefattar diskussion och praktiskt arbete då deltagarna får pröva på att registrera och sammanställa information om den egna verksamheten.
Webbutbildningen kan genomföras som en enskild aktivitet, men använder ni webbutbildningen tillsammans med fördjupningen i ett så kallat blandat lärande ökar era möjligheter att komma igång med arbetet med systematisk uppföljning.
Handledningen hittar du i anslutning till webbutbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal.

SU-Pilot – ett datorbaserat verktyg för systematisk uppföljning

För att verksamheten ska kunna samla in och sammanställa uppgifter under pilotprojektets gång har Socialstyrelsen tagit fram SU-pilot, ett datorbaserat verktyg med tillhörande manual. SU-Pilot innehåller uppgifter för systematisk uppföljning inklusive en enkät för brukaruppföljning av bland annat förändring, delaktighet och bemötande. Uppgifterna är generiska för att passa de flesta verksamheter. För att kunna använda SU-Pilot behöver verksamheten installera en kostnadsfri applikation. Den finns i anslutning till webbutbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

​Introduktionsfilm

Introduktionsfilm till Socialstyrelsens webbutbildning om individbaserad systematisk uppföljning (ca 1 min).

​Infoblad om webbutbildning, handledning, SU-pilot och skrift

 

Infobladet på Socialstyrelsens webbplats

​Mer om systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp hur det går för dessa och om att sammanställa denna information i syfte att analysera och utveckla verksamheten. 

Mer om systematisk uppföljning på Socialstyrelsens webbplats

​Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel

 

Mer om skriften på Kunskapsguiden