Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kurser & utbildningar Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer syftar till att ge baskunskap om ämnet. Kursen vänder sig till socialtjänsten men också till personal inom vård, skola, omsorg och rättsväsende.

Berättelsen om våldsutsatta
Anna löper som en röd tråd genom

webbkursen.

​Som yrkesverksam inom en profession där du kan möta personer som utsatts för våld i nära relationer är det avgörande att ha kunskap om våldets former, uttryck och konsekvenser.

Syftet med den webbaserade kursen är att du ska få en grundkunskap om ämnet. Målet är att ge kunskap som leder till ett bra bemötande av våldsutsatta när de vänder sig till socialtjänsten eller andra samhällsinstanser för stöd och skydd. Du ska också kunna använda det du lär dig för att arbeta våldsförebyggande, och i förlängningen bidra till att förändra attityder i samhället.

Kursen är resultatet av ett samarbete mellan 23 olika myndigheter, förutom Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, och Socialstyrelsen även Sveriges samtliga länsstyrelser.

Kursinnehåll och genomförande

Kursen är interaktiv och innehåller text, film, bilder och interaktioner. Exempel på innehåll är:
  • mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt kännedom om vad särskild sårbarhet kan innebära
  • våldets omfattning och bakomliggande orsaker
  • våldets uttrycksformer, mekanismer och konsekvenser för den som utsätts och för barn som lever med våld
  • samhällets ansvar med fokus på att ställa frågan om våld.
Kursen kan genomföras individuellt eller i grupp. En tillhörande utbildningsmanual för kursledare har tagits fram som ett komplement till webbkursen. Manualen innehåller bland annat förslag på hur kursen kan användas som stöd vid fördjupande diskussioner i arbetsgrupper.
Kursen tar mellan två och tre timmar att genomföra beroende på hur du använder den. Du kan när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle. Den är tillgänglig och kostnadsfri för alla. Du kan ta del av kursen på dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Mer om kursen och anmälan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Film om webbutbildningen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer, eller se den på Vimeo.