Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Bistånd enligt LMA för personer som ansökt om uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen

Bistånd enligt LMA för personer som ansökt om uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen

Den 1 juli 2018 ändrades den så kallade gymnasielagen. Ändringarna avser ny möjlighet för tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.

Vissa ensamkommande unga över 18 år som ansöker om tillstånd enligt de nya bestämmelserna har sedan tidigare fått avslagsbeslut på ansökan om uppehållstillstånd, och tidsfristen för frivillig avresa från Sverige har löpt ut.
Om den unges tidigare rätt till bistånd enligt LMA (Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.) har upphört att gälla och Migrationsverket eller domstol beslutat att stoppa verkställigheten av det tidigare avslagsbeslutet, har den unga efter anmälan till Migrationsverket på nytt en rätt till bistånd enligt LMA

Läs mer om bistånd enligt LMA för personer som ansökt om uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen på Kunskapsguiden.se