Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Enkelt verktyg ökar kunskap om juridik i vård och omsorg

Enkelt verktyg ökar kunskap om juridik i vård och omsorg

Den digitala utvecklingen innebär att de som arbetar i vården och socialtjänsten ställs inför nya juridiska frågor. Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har vidareutvecklat det digitala juridiska stöd som lanserades tidigare under 2018. Nu får landsting, kommuner och privata aktörer inom vård och socialtjänst fördjupade förklaringar till fler juridiska begrepp.

​På webbplatsen Digital verksamhetsutveckling i vården ges svar på till exempel vilka regler som gäller för att skicka e-post eller sms till en patient. Förutom en särskild del om juridiskt stöd finns även material och enkla utbildningar om e-hälsa och digital verksamhetsutveckling i vården och socialtjänsten. Syftet är att inspirera och underlätta för alla som arbetar med e-hälsa och digitalisering i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Regelverk är ett av de insatsområden som särskilt pekas ut. Här handlar frågorna ofta om att väga olika intressen mot varandra såsom skydd för personlig integritet, kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Webbplatsen inklusive det vidareutvecklade digitala juridiska stödet är ett resultat av uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten.