Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Ensamkommande: Socialtjänstens ansvar reviderad

Ensamkommande: Socialtjänstens ansvar reviderad

Texten om socialtjänstens ansvar gällande ensamkommande barn och unga har uppdaterats. En justering har gjorts kring den modell som använts sedan 2016 för fördelning och anvisning av ensamkommande barn. Justeringen gäller från 1 januari 2019.

​Anvisningsmodellen, där varje kommuns mottagande av ensamkommande barn regleras utifrån en tilldelad andel, ger kommunerna en möjlighet att i dialog med länsstyrelsen och övriga kommuner i länet omfördela mottagandet i respektive län. Den justerade modellen medger att en kommun kan omfördela hela, eller delar av sin andel av mottagandet till en annan kommun inom samma län. En överenskommen omfördelning är giltig under ett år.

Socialtjänstens ansvar på Kunskapsguiden/ensamkommande

Anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn på Migrationsverkets webbplats (pdf)