Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Ensamkommande: Uppdaterad information gällande ansvar för asylsökande över 18 år

Ensamkommande: Uppdaterad information gällande ansvar för asylsökande över 18 år

Innehållet i texten Ansvar för asylsökande över 18 år har uppdaterats med information gällande kommunens ansvar enligt lagen om vård av unga, LVU.

Den information som lagts till är
Kommunens ansvar enligt lagen om vård av unga, LVU
Vård med stöd av 3 § LVU (de så kallade beteendefallen) påverkas inte av att den unge fyller 18 år under vårdtiden. Vården kan endast upphöra av det skälet att den unge inte längre är i behov av vård eller att han eller hon fyller 21 år.
Nämnden ska noga följa vården av en ungdom som vårdas enligt LVU. När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra. Detta framgår av 13 a § och 21 § LVU.