Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Ensamkommande: Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen - rätt till försörjning, boende och vård

Ensamkommande: Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen - rätt till försörjning, boende och vård

Den så kallade nya gymnasielagen infördes den 1 juli 2018 och innebar en ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.

​En del ungdomar över 18 år som har ansökt om uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna har inte någon pågående prövning av sin asylansökan hos vare sig Migrationsverket eller domstol, utan har tidigare fått avslagsbeslut som har vunnit laga kraft. När dessa ungdomar ansöker om uppehållstillstånd i enlighet med nya gymnasielagen och avlägsnandebeslutet inhiberas är de inte att betrakta som asylsökande utan som tillståndssökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)

Mer information om rätten till ekonomiskt stöd till försörjning och boende samt hälso- och sjukvård för de ungdomar som är sökande enligt den nya gymnasielagen eller har fått uppehållstillstånd på grund av den lagen hittar du nu på Kunskapsguiden.

Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen - rätt till försörjning, boende och vård