Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Ensamkommande barn och unga – bemötande ur ett hbtq-perspektiv

Ensamkommande barn och unga – bemötande ur ett hbtq-perspektiv

Tidigare i år publicerade Socialstyrelsen webbutbildningen Att synliggöra normer i socialtjänsten – ur ett hbtq-perspektiv.
En del av utbildningen lyfter specifikt bemötande av ensamkommande och nyanlända barn och unga.

​I filmen Normkritiskt förbättringsarbete – om mångfaldsarbete berättar Växjö kommun om sitt arbete för att hbtq-perspektivet ska bli en naturlig del i ett inkluderande samhälle. Ett område som Växjö kommun fokuserar särskilt på är hbtq och ensamkommande barn och unga.

Läs mer på Kunskapsguiden under temat om hbtq , där du också hittar länk till hela webbutbildningen Att synliggöra normer i socialtjänsten – ur ett hbtq-perspektiv.

Tema Hbtq på Kunskapsguiden

Tema Ensamkommande barn och unga på Kunskapsguiden