Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Ensamkommande barn - Forskarseminarium

Ensamkommande barn - Forskarseminarium

Kunskapscentrum för ensamkommande barn anordnade ett forskarseminarium den 16 april 2018. Syftet var att samla forskare för att ta del av genomförd, pågående och planerad forskning som har anknytning till ensamkommande barn och unga och för att skapa dialog mellan forskare och kunskapscentrum. 

​Forskare från Karolinska Institutet talade om den kartläggning om självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet som de genomfört på uppdrag av Kunskapscentrum för ensamkommande barn.
Länk till Karolinska Instituets webbplats

Röda Korsets Högskola presenterade forskning om psykiatrisk vård, alkohol- och narkotikamissbruk bland unga flyktingar som invandrat till Sverige som tonåringar.Länk till Röda korsets högskola

Vid Mälardalens Högskola pågår en studie om framgångsfaktorer för inkludering och jämställdhet. Vidare presenterades resultat från en genomförd studie om skolans möjligheter och hinder att bemöta nyanlända elever. Länk till Mälardalens högskola

Linnéuniversitetet presenterade delar av en avhandling som handlar om ensamkommande barn och ungas placering i samhällsvård.
Länk till Linnéuniversitetet

Arbetet med att kartlägga nyanlända och asylsökande barn och ungas hälsa, hälsovanor och levnadsförhållanden presenterades av en representant från Folkhälsomyndigheten. Länk till Folkhälsomyndigheten

Seminariet avslutades med en gruppdiskussion med fokus på utmaningar och svårigheter i forskning kring ensamkommande barn och unga och vilka behov som finns för att underlätta och möjliggöra forskningen.

Kunskapscentrum har för avsikt att bjuda in forskare till seminarium en gång per termin.