Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Nytt tema på Kunskapsguiden: Människohandel - barn

Nytt tema på Kunskapsguiden: Människohandel - barn

Barn som är utsatta för människohandel kan exploateras för olika ändamål. De kan till exempel exploateras sexuellt, förmås att stjäla, tigga, sälja droger eller gifta sig. Barnen kan också adopteras illegalt, utnyttjas för exempelvis hushållsarbete eller annat arbete, krigstjänst eller bidragsbedrägerier. Ofta är barn utsatta för flera olika former av exploatering samtidigt.

Misstankar om att ett barn är utsatt för människohandel kan uppkomma under socialtjänstens utredning av annan orsak som exempelvis att barnet är ensamkommande, har begått brott eller använder droger.

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Uppdraget skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn far illa, men det finns vissa faktorer att vara särskilt uppmärksam på för att kunna tillgodose barnets behov av och rätt till skydd och stöd.

I Kunskapsguidens nya tema Människohandel – barn hittar du som arbetar inom socialtjänsten stöd i att upptäcka människohandel och hur du kan agera.

Människohandel - barn

Nyheten publiceras på nytt på grund av trasig länk i tidigare nyhetsbrev.