Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Öppna jämförelser 2019 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser 2019 Våld i nära relationer

Resultaten för öppna jämförelser för 2019 visar att fler kommuner, en femtedel, har en aktuell skriftlig rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Fler kommuner genomför också fortbildning.

Det är fortfarande färre än var tionde kommun som systematiskt följt upp resultat av insatser till enskilda, som de sammanställt på gruppnivå och använt för verksamhetsutveckling. Drygt en av tio kommuner uppger att de använt enskildas uppfattning om kvaliteten i verksamheten för verksamhetsutveckling

​Årets resultat visar att:

  • 22 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.
  • De flesta kommuner uppger att de under det senaste året har genomfört fortbildning inom området våld i nära relationer som riktar sig till handläggare som utreder våldsutsatta vuxna (95 procent) respektive barn som utsatts för eller bevittnat våld (92 procent).
  • 8 procent av kommunerna uppger att de inom området våld i nära relationer systematiskt följt upp resultaten av insatser till enskilda vuxna, sammanställt dem på gruppnivå och använt dem för att verksamhetsutveckling. 
  • Få kommuner uppger att de inom området våld i nära relationer använt enskildas uppfattning om kvaliteten i verksamheten, för att utveckla myndighetsutövningen (12 procent) respektive utförarverksamheten (11 procent) för vuxna som utsatts för våld av närstående. Det finns skillnader i resultaten mellan länen och kommunerna.

Öppna jämförelser 2019 – våld i nära relationer är framtagen av Socialstyrelsen

Öppna jämförelser 2019 – våld i nära relationer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?