Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Uppdatering: Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen – rätt till försörjning, boende och vård

Uppdatering: Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen – rätt till försörjning, boende och vård

Sedan en ung asylsökande fått uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen blir SoL, socialtjänstlagen, fullt tillämplig. I 2 kap. SoL finns regler om ansvarsfördelningen mellan kommuner. Där framgår det att huvudregeln är att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp.

​Ett tillägg har gjorts i  texten Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen – rätt till försörjning, boende och vård på Kunskapsguiden:

Under tiden efter beslut om beviljat tillstånd

Efter att uppehållstillstånd har meddelats upphör rätten till bistånd enligt LMA. Då blir SoL fullt ut tillämplig. Alla som vistas i en kommun kan ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. En individuell prövning enligt SoL behöver göras. Om den sökande får ett avslagsbeslut kan han eller hon överklaga detta till allmän förvaltningsdomstol.

I 2 kap. SoL finns regler om ansvarsfördelningen mellan kommuner. Där framgår det att huvudregeln är att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp. Vistelsekommunens ansvar begränsas först när det står klart att en annan kommun har ansvaret. Vistelsekommunen ska vara garanten för att det alltid finns en kommun som har ett ansvar när inte någon annan har det. Det innebär att den kommun som tar emot en ansökan om biståndsinsatser aldrig kan avvisa eller avsluta ett ärende utan att vara överens med en annan kommun om vem som bär det huvudsakliga ansvaret (proposition 2010/11:49).

Socialnämnden har inte någon generell skyldighet att ordna fram en bostad åt bostadslösa. Enligt praxis (RÅ 2004 ref 130) har det dock ansetts att det finns en skyldighet för socialnämnden att lämna bistånd med att skaffa bostad för den som är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Om bistånd med att skaffa bostad ska utgå till de ungdomar som avses här får avgöras efter en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Uppehållstillstånd utifrån nya gymnasielagen – rätt till försörjning, boende och vård på Kunskapsguiden