Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2018

Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2018

Under 2018 fick knappt 237 000 vuxna personer ekonomiskt bistånd. Det är en minskning med drygt fyra procent jämfört med 2017. Det vanligast förekommande försörjningshindret var arbetslöshet. Statistiken om försöjningshinder är utgiven av Socialstyrelsen.

Arbetslöshet är sedan 2010 den främsta orsaken till att de som fått ekonomiskt bistånd saknade egen försörjning. År 2018 var drygt hälften av försörjningshindren arbetslöshetsrelaterade.

I statistiken om försörjningshinder delas de arbetslöshetsrelaterade försörjningshindren upp i två huvudkategorier, arbetslös och arbetslös med etableringsersättning. Kategorin arbetslös delas i sin tur upp i tre undergrupper; arbetslöshet utan ersättning, otillräcklig ersättning och i väntan på ersättning. Av de personer som fick ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet var arbetslöshet utan ersättning det vanligaste försörjningshindret, både för män och för kvinnor.

Försörjningshinder av sociala skäl var näst vanligast och stod för 15 procent. Försörjningshinder av sociala skäl innebär att en person för närvarande inte omedelbart står till arbetsmarknadens förfogande på grund av att socialtjänsten bedömer att personen har nedsatt arbetsförmåga eller att dennes arbetsförmåga inte är klarlagd. Det kan röra sig om behov av ytterligare utredning av arbetsförmåga, arbetsträning, social eller medicinsk rehabilitering innan ett arbete kan bli aktuellt. Det kan också avse en person som för närvarande är förhindrad att arbeta på grund av familjeskäl eller en ungdom 18-20 år där socialtjänsten övertagit föräldrarnas försörjningsansvar för att denne ska få möjlighet att avsluta sina gymnasiestudier.

Det tredje vanligast förekommande försörjningshindret var sjukskrivning med
läkarintyg med totalt 27 101 personer eller drygt 11 procent av biståndsmottagarna.

Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2018 och bilaga på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?