Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006–2019

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006–2019

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Socialstyrelsen har samlat riksnormen för åren 2006–2019.

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla och gäller för hela landet. Riksnormen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning, telefon och TV-avgift.

Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. I riksnormen 2019 har normens samtliga poster räknats upp med 2 procent, avrundat till närmaste tiotal, jämfört med riksnormen 2018.

Socialstyrelsen publicerar varje år riksnormen för kommande år och i denna publikation samlas riksnormen för åren 2006–2019.

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006–2019 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?