Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statistik om ekonomiskt bistånd 2017

Statistik visar att drygt 214 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2017. Det motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Total betalde kommunerna ut 10,7 miljarder kronor under 2017. Det är i stort sett oförändrat jämför med föregående år. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Drygt 214 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2017. Det motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Totalt betalade kommunerna ut 10,7 miljarder kronor under 2017. Det är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd var ungefär lika många som under de senaste två åren.

Biståndets utveckling över tid

Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd var flest under 1990-talens krisår och har sedan dess minskat fram till finanskrisen under åren 2008–2010 då antalet biståndshushåll återigen ökade. Åren efter finanskrisen började antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd åter att sjunka. År 2017 minskade antalet biståndshushåll med tre procent jämfört med 2016. Nedgången är större än genomsnittet för det fem senaste åren. Utbetalt ekonomiskt bistånd har haft en liknande utveckling med skillnaden att efter en svag uppgång av utbetalt bistånd under åren för finanskrisen 2008–2010 har den nedgång som följde efter år 2010 planat ut.

Statistik om ekonomiskt bistånd 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?