Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete

Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete

Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete visar bland annat att Individual Placement and Support (IPS) troligtvis leder till att personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden oftare jämfört med andra arbetslivsinriktade stödinsatser. Kunskapsstödet är en kommentar av en systematisk kunskapsöversikt som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har granskat.

​Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning kan utformas enligt olika strategier; individinriktade insatser med syfte att stärka individens hälsa och arbetsförmåga samt arbetsplatsinriktade insatser med syfte att förändra miljön. Supported Employment och Individual Placement and Support är två arbetsmetoder där dessa strategier vävs samman genom att ett individuellt utformat stöd erbjuds på en arbetsplats enligt idén placera-sedan-träna. Placera-sedan-träna innebär att individen tidigt erbjuds placering på den reguljära marknaden och inom ramen för arbetsplatsen utformas därefter ett individuellt stöd med målsättningen att nå, få och bibehålla arbete.

Den systematiska kunskapsöversikten visar att Individual Placement and Support (IPS) troligtvis leder till att personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden oftare jämfört med andra arbetslivsinriktade stödinsatser. IPS kan även ge positiva effekter på tid i arbete, inkomst och kostnadseffektivitet jämfört med andra insatser.

När det gäller Supported Employment-metoden går effekterna för personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning inte att bedöma när det gäller möjligheten att få arbete, tid i arbete samt inkomst eftersom underlagen har mycket låg tillförlitlighet.

Arbetsfrämjande åtgärder som fokuserar på att placera-sedan-träna bedöms som relevanta för svenska förhållanden. Den svenska studie avseende IPS som ingår i översikten visar samstämmiga effekter med studierna från övriga länder.

Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman