Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser

Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser

Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser visar resultatet från vetenskaplig kunskap samt vetenskapliga kunskapsluckor inom området. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser är ett kunskapsstöd med syfte att kartlägga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredning och insatser inriktade mot självförsörjning för mottagare av ekonomiskt bistånd. I kartläggningen ingår utfall av utredningar och insatser.

Rapporten vänder sig framför allt till forskningsfinansiärer och forskare men även till yrkesverksamma och beslutsfattare inom socialtjänsten.

Bakgrund

Rapporten utgör en av flera delrapporter som kartlägger kunskapsläget utifrån systematiska översikter inom socialtjänstens olika områden.

Ekonomiskt bistånd sorterar vanligen under socialtjänstens individ- och familjeomsorg och är där det verksamhetsområde som omfattar flest klienter. Under år 2016 fick vart tjugonde hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd.

Socialtjänsten har det dubbla ansvaret att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd i enskilda ärenden samt utreda och besluta om insatser i syfte att hjälpa biståndsmottagare till självförsörjning.

Metod för kartläggningen

Rapporten kartlägger systematiska översikter på ett antal områden som tagits fram av sakkunniga inom ämnet. Representanter för brukare och profession har gett synpunkter på områdena.

Vad tillför denna kartläggning

Kartläggningen visar att det råder en generell brist på systematiska översikter om utredning och insatser inriktade mot självförsörjning för mottagare av ekonomiskt bistånd. Det finns dock viss kunskap i översikter, för insatser inriktade mot självförsörjning.

Författarna konstaterar att det finns ett behov av forskning inriktad på insatser om, att öka möjligheten till arbete och sysselsättning.

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag utifrån de systematiska översikterna och ska inte ses som någon rekommendation.

Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?