Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar

 

 
 

 Systematiska översikter & kartläggningar

 
1 2 3 4  Nästa »
 

 Om systematiska översikter

 

​Systematisk översikt och kartläggning är en strukturerad och transparent metod för att samla in, välja ut, granska och sammanfatta forskning om en avgränsad fråga.

Kunskapen sammanfattas systematiskt och transparent från alla kända och relevanta studier som håller en för frågan relevant vetenskaplig kvalitet och design.