Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Använd SIP - Ett verktyg för samverkan För alla över 18 år, vuxna och äldre

Använd SIP - Ett verktyg för samverkan För alla över 18 år, vuxna och äldre

Använd SIP - Ett verktyg för samverkan För alla över 18 år, vuxna och äldre beskriver när, hur, varför och med vem man ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: Använd SIP - Ett verktyg för samverkan För alla över 18 år, vuxna och äldre

​En samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen tydliggör vem som gör vad. Samordning behövs för att den enskilde inte ska ”falla mellan stolarna” eller ”bollas” mellan verksamheter. En fungerande samverkan förenklar för alla och bidrar till en bättre användning av gemensamma resurser.

Använd SIP - Ett verktyg för samverkan För alla över 18 år, vuxna och äldre är ett stöd i arbetet med SIP och beskriver när, hur, varför och med vem man ska upprätta en SIP.

Använd SIP - Ett verktyg för samverkan För alla över 18 år, vuxna och äldre på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?