Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet beskriver hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan förebygga och minimera tvångs- och begränsningsåtgärder på verksamhetsnivå inom stödet, vården och omsorgen av vuxna. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet

​Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet beskriver hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan förebygga och minimera tvångs- och begränsningsåtgärder på verksamhetsnivå inom stödet, vården och omsorgen av vuxna. Publikationen beskriver också hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan skapa förutsättningar för en lärande organisation där kvaliteten utvecklas. 

Texten vänder sig i första hand till chefer, kvalitetsansvariga, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, socialt ansvariga samordnare eller motsvarande som arbetar i verksamheter som ger stöd, vård och omsorg till personer med insatser enligt socialtjänstlagen, 2001:453, SoL, och lagen, 1993:387, om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ledningssystemets roll

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Därutöver bidrar ledningssys-temet till att det går att förebygga händelser som kan leda till missförhål-landen eller avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten. I ledningssystemsföreskriften benämns det senare som det systematiska förbättringsarbetet.

Ledningssystemet kan på ett enkelt sätt beskrivas som ett förbättringshjul som består av fyra faser som syftar till att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet genom att man planerar, genomför samt därefter utvärderar och för¬bättrar verksamheten.
Det systematiska kvalitetsarbetet är alltså ett viktigt verktyg för att synlig-göra, förebygga och åtgärda förekomsten av tvångs- och begränsningsåt-gärder i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL och LSS.

Målet – en lärande organisation

Målet är att skapa en lärande organisation där samtliga tar ett gemensamt ansvar för att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet.

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet är utgiven av Socialstyrelsen.

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?