Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten

Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering.

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Målet med vägledningen är att

  • öka kunskapen om människohandel och exploatering av barn
  • öka kunskapen om barnets rättigheter och skydd av barn i internat-ionella situationer
  • ge praktiskt stöd i handläggningen av ärenden och i kontakten med ut-ländska myndigheter
  • tydliggöra socialtjänstens ansvar enligt svensk och internationell rätt
  • beskriva vilket stöd som finns att få av andra aktörer.

Barn i internationell människohandel och exploatering - vägledning för socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Läs även på Kunskapsguidens tema Människohandel – barn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?