Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd – första linjens chefer

Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd – första linjens chefer

Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd beskriver vilket stöd första linjens chefer inom socialtjänsten upplever att de behöver vid implementering av kunskapsstöd. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd – första linjens chefer

​Vid implementering av ny kunskap är första linjens chefers roll avgörande. Rapporten Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd beskriver vilket stöd första linjens chefer inom socialtjänsten upplever att de behöver för att effektivt och framgångsrikt kunna implementera evidensbaserade metoder och nationella kunskapsstöd.

Rapporten beskriver det behov av stöd som finns inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Undersökningen bygger på intervjuer med 28 första linjens chefer i sju kommuner i Sverige.

Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman