Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor syftar till att öka medvetenheten och kompetensen hos personal i socialtjänsten och hälso- och sjukvården så att äldre kvinnor som utsätts för våld ska kunna få det stöd de behöver. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

​Både äldre män och kvinnor utsätts för våld – i nära relationer, av anställda inom vård och omsorg, av grannar i särskilt boende och av deltagare i dagverksamhet. Men kvinnorna utsätts inte bara för våld för att de är äldre, utan specifikt för att de är kvinnor. Våldet mot kvinnorna är i högre grad upprepat och det är nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld.

Syftet med Blånader och silverhår är att öka medvetenheten och kompetensen hos personal så att kvinnornas behov av stöd bättre ska tillgodoses.

Våld mot äldre kvinnor berör flera olika aktörer. Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta kvinnor får det stöd och den hjälp de behöver. Hälso- och sjukvårdens olika delar är mycket viktiga både för att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatta kvinnor och ge dem vård och behandling. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer och brottsofferjourer, är många gånger ett värdefullt komplement till myndigheterna. Samverkan mellan olika aktörer är av stor betydelse.

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor är utgivet av Socialstyrelsen.

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

​Detta utbildningsmaterial är under revidering. Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer kom 2014 (SOSFS 2014:4). De ersätter de tidigare allmänna råden från 2009 för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22). För de delar av utbildningsmaterialet som gäller de tidigare allmänna råden hänvisas till Socialstyrelsens handbok Våld.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?