Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning handlar till största del om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner

​Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. I Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning har Socialstyrelsen sammanställt hur det kan gå till. Dessutom ger myndigheten en översikt över de bestämmelser och rekommendationer som gäller för socialtjänstens dokumentation samt vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att arbetet med genomförandeplanerna ska kunna utvecklas för att stärka den enskildes delaktighet och inflytande.

Socialtjänstens insatser till personer med funktionsnedsättning ska precis som all annan verksamhet inom socialtjänsten bygga på respekt för människors integritet och självbestämmanderätt.

För att underlätta och ge inspiration för användning av kunskapsstödet på ett sätt som passar den egna verksamheten finns ett särskilt stödmaterial: Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – stödmaterial till chefer. Det vänder sig i första hand till chefer, men kan även vara till stöd för medarbetare med särskilt ansvar för arbetet med genomförandeplaner, handledare eller föreläsare.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning är utgiven av Socialstyrelsen.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?