Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola

Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola

I rapporten Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola presenteras en nulägesbild av vilken utsträckning kommuner använder sig av socioekonomiska resursfördelningsmodeller inom skolan och förskolan, vilka faktorer som är vanligast att grunda fördelningen på samt hur stor andel av de ekonomiska resurserna som omfördelas. Rapporten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och grundar sig på en enkät till landets kommuner.

Utöver att ge en nulägesbild så ges konkreta exempel på hur några kommuner arbetar med frågan, liksom exempel på att en kommun kan välja andra sätt att kompensera för skillnader än genom socioekonomisk viktad resursfördelning.

Syftet med rapporten är att ge en empiriskt grundad nationell bild av förekomsten av socioekonomiskt viktad resursfördelning. Förhoppningen är att skriften bidrar till en saklig och faktabaserad diskussion om användningen av socioekonomisk resursfördelning som verktyg för att åstadkomma ökad likvärdighet.  SKL har för avsikt att framöver göra en fördjupning  i vad som krävs för att en socioekonomisk viktning ska ge förbättrade resultat.

Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola på Sveriges Kommuners och Landstings webbplats

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman