Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vänd dig hit! – guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! – guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! är en guide för kommuner och landsting att utveckla sin första linjeverksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vänd dig hit! är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Under flera års tid har kommuner och landsting runt om i landet arbetat med att beskriva och utveckla nivån av stöd mellan de generella insatserna och specialistnivån för barns och ungas psykiska hälsa. Att få till välfungerande system för att hantera såväl lättare som allvarlig psykisk ohälsa är en förutsättning för att uppnå samhälleliga mål om en kompensatorisk, det vill säga utjämnande, välfärd där alla barn kan uppnå sin fulla potential.

På många platser i Sverige saknas en tydlig första linje, den nivå som har i uppgift att först ta emot barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt och deras familjer. Vänd dig hit! tar sin utgångspunkt i lärdomar som hittills gjorts kring modeller och utmaningar för att få till stånd en första linje för barns och ungas psykiska hälsa. Syftet med Vänd dig hit! är att sprida erfarenheterna till alla som håller på, eller ska påbörja arbetet, med att ta fram en första linje.

Vänd dig hit! är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vänd dig hit! På SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?