Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar

 

 
 

 Rekommendationer och vägledningar

 
 

 Om rekommendationer

 

Rekommendationer och vägledningar kan utgöra beslutsstöd för verksamheterna och de kan utgöra grunden för att utforma rutiner för att säkerställa kvaliteten i en verksamhet. Rekommendationer och vägledningar ska utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap.