Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

eTjänster i socialtjänsten

Kunskapsstödet eTjänster i socialtjänsten är tänkt att ge information och tips inför socialtjänstens arbete med att implementera e-tjänster. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​eHälsa handlar om hur vård och omsorg ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster, det vill säga tjänster via till exempel en dator eller mobiltelefon.

eHälsa syftar till att göra socialtjänsten effektivare, säkrare och mer tillgänglig oavsett om man är invånare, brukare, anhörig eller medarbetare. Antalet e-tjänster kommer att öka eftersom det är ett prioriterat område för kommunerna.

Avsikten med kunskapsstödet eTjänster i socialtjänsten är att ge information och tips inför att socialtjänsten i landets kommuner ska börja implementera e-tjänster. Kunskapsstödet är en vägledning för alla som involveras i utveckling och implementering av e-tjänster – såväl projektorganisationer som reguljära organisationer och beslutsfattare både på politisk- och tjänstemannanivå.

eTjänster i socialtjänsten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

eTjänster i socialtjänsten på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman