Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Att nå personer med psykisk ohälsa – uppsökande och informerande verksamhet

Att nå personer med psykisk ohälsa – uppsökande och informerande verksamhet

Att nå personer med psykisk ohälsa uppmanar kommunerna att i samarbete med psykiatrin utveckla uppsökande insatser för att nå fler personer som inte själva söker hjälp. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Att nå personer med psykisk ohälsa

​I Att nå personer med psykisk ohälsa anser Socialstyrelsen att kommunernas uppsökande och informerande arbete behöver intensifieras och utvecklas för att fler personer med psykisk ohälsa ska nås av lämpliga insatser. Myndigheten menar även att psykiatrin och socialtjänsten behöver öka sitt samarbete för att dessa personer också ska få en samlad hjälp i ett så tidigt skede som möjligt.

Att nå personer med psykisk ohälsa redovisar några huvudstrategier för uppsökande och informerande arbete. Arbetet beskrivs utifrån lagstiftarens intentioner och lokalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet.

I rapporten ges också några exempel på uppsökande och informerande arbete som studerats och utvärderats i internationella sammanhang. Exemplen inkluderar även psykiatrins informerande och förebyggande arbete.

Att nå personer med psykisk ohälsa är utgiven av Socialstyrelsen.

Att nå personer med psykisk ohälsa på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman