Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 innehåller resultat från en återkommande undersökning riktad till verksamhetschefer för individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013

​Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 innehåller resultat från en återkommande undersökning riktad till verksamhetschefer för individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg. Resultaten visar bland annat att intresset för evidensbaserad praktik ökar och cheferna blivit allt mer intresserade av forskningsrön, oberoende av medium.

Några av resultaten i rapporten är följande:

  • Andelen av cheferna som är påtagligt intresserade av en evidensbaserad praktik har ökat från 68 (2007) till 77 procent (2013).
  • Användningen av standardiserade bedömningsmetoder har ökat från 63 (2007) till 75 procent (2013).
  • Andelen som uppgav att de i någon omfattning använde evidensbaserade insatser är oförändrad, cirka 20 procent.

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman