Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Öppna jämförelser 2018 – Ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser 2018 – Ekonomiskt bistånd

Personer som uppbär ekonomiskt bistånd har ofta andra behov utöver hjälp med försörjning. Ett kvalitativt arbete är därför att utreda eventuella problem som inte enbart är av ekonomisk karaktär. Årets resultat av öppna jämförelser visar att det sker en positiv utveckling men att barnperspektivet behöver stärkas.

​Personer som uppbär ekonomiskt bistånd har ofta andra behov utöver hjälp med försörjning. Ekonomiskt bistånd är också ofta den verksamhet som många först kommer i kontakt med när de söker stöd från socialtjänsten. Ett kvalitativt arbete är därför att utreda eventuella problem som inte enbart är av ekonomisk karaktär samt att ge stöd och insatser utifrån individuella förutsättningar. Årets resultat av öppna jämförelser visar att det sker en positiv utveckling men att arbetet också behöver fortsätta att förbättras.

Årets resultat visar att:

  • 62 procent av kommunerna använder en strukturerad utredningsmall där även barns situation finns med när behovet av ekonomiskt bistånd utreds.
  • 59 procent av alla kommuner har en rutin för hur personalen ska agera vid indikation på att någon har utsatts för våld av närstående.
  • Andelen kommuner som använder systematisk uppföljning i sin verksamhetsutveckling har ökat. I år är det 22 procent inom ekonomiskt bistånd, vilket är en ökning med tre procentenheter.

Det finns skillnader i resultaten mellan länen och kommunerna.

Öppna jämförelser 2018 - Ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats