Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Utveckling av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten – plan för fortsatt arbete och samordning

Utveckling av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten – plan för fortsatt arbete och samordning

Utveckling av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten – plan för fortsatt arbete och samordning beskriver socialtjänstens del i den gemensamma informationsstrukturen och Socialstyrelsens plan för fortsatt utveckling, införande och användning. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Utveckling av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta ett nationellt samordningsansvar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. I uppdraget ingår att vidareutveckla den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket för användning inom socialtjänsten. Det ingår också att underlätta för vårdgivare och utförare inom socialtjänsten att införa och använda en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk.

I Utveckling av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten – plan för fortsatt arbete och samordning beskrivs den del av samordningsuppdraget som gäller gemensam informationsstruktur i socialtjänsten och dess närliggande områden.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen men även till andra som är intresserade av arbetet med nationell e-hälsa.

Utveckling av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten är utgiven av Socialstyrelsen.

Utveckling av gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman