Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

 

 
 

 Meddelandeblad

 
 

 Om meddelandeblad

 

​Meddelandeblad ges ut av Socialstyrelsen och innehåller i huvudsak information om juridiska frågor, krav, ansvar och åtgärder. Meddelandeblad har inte någon juridisk status.

Meddelandeblad syftar till att överskådligt redogöra och uppmärksamma om exempelvis nya och uppdaterade lagar och förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt om krav, ansvar och åtgärder som behöver vidtas.

Socialstyrelsens meddelandeblad vänder sig i första hand till verksamheter inom kommuner och landsting samt enskilda och privata verksamheter.