Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Nationella riktlinjer

 

 
 

 Nationella riktlinjer

 
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledningSocialstyrelsens ger ut nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna syftar till att stödja dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledningSocialstyrelsen har under 2019 genomfört en andra översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
 

 Om Nationella riktlinjer

 

​Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Riktlinjerna riktar sig till såväl beslutsfattare som verksamhetsledningar och är ett stöd för styrning och ledning på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

​Podd om nationella riktlinjer

Varför behöver vården nationella riktlinjer för hur olika tillstånd bör behandlas? Hur skapas riktlinjerna och hur används de i vardagen? Lyssna på Arvid Widenlou Nordmark på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning och Birgitta Göthman från nationella programrådet för astma/KOL. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Avsnittet om nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats