Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Om Kunskapsguiden Juridisk information

Juridisk information

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här hittar du juridisk information om Kunskapsguiden.

​​

Socialstyrelsen är ansvarig utgivare av Kunskapsguiden, i samverkan med:
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • Läkemedelsverket
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Ansvarsfriskrivning

Vi strävar efter att hålla informationen på Kunskapsguiden aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem. Var och en av samverkansaktörerna ansvarar själva för sina produkter. Mer om samverkansaktörerna

Som anställd inom vård och omsorg ska man alltid värna om ett gott omhändertagande av den som söker vård eller omsorg. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen handla utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och tillgodose kraven på ett så kallat patientsäkert omhändertagande. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) är alla människor av lika värde och har lika rätt till social och ekonomisk trygghet och skall tas om hand med respekt för deras integritet, behov av vård och omsorg.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har alltid ett personligt ansvar för de åtgärder som han eller hon utför. Detta även om någon annan är arbetsledare för en viss uppgift eller har delegerat en viss uppgift till någon att utföra på egen hand. Den som bedömer sig inte klara av en uppgift ska inte åta sig uppgiften om detta riskerar patientsäkerheten. Kunskapsbristerna måste då anmälas till arbetsledaren så att uppgiften kan överlämnas till någon annan som bättre klarar av uppgiften. Om arbetsledaren förfarit felaktigt i sina instruktioner eller delegerat en uppgift till någon som saknar kompetens för att utföra den så blir arbetsledaren också ansvarig för detta.

Har uppgifterna på denna webbplats betydelse för patientsäkerheten, dig eller ditt arbete ska du alltid kontrollera informationen mot grunddokument eller källan.

Behandling av personuppgifter vid prenumeration av Kunskapsguidens nyhetsbrev

Socialstyrelsen behandlar dina kontaktuppgifter (e-postadress och befattning om sådan anges) för att vi ska kunna skicka din beställning av Kunskapsguidens nyhetsbrev. Socialstyrelsen gör det med stöd av ett samtycke från dig. Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumeration via avregistreringslänken i utskicket och vi tar då bort dina uppgifter ur Kunskapsguidens prenumerationsregister. Vi kommer att behandla dina kontaktuppgifter så länge du väljer att få Kunskapsguidens nyhetsbrev.

Du har rätt att begära ett registerutdrag, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt att begära att uppgifterna flyttas. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

Har du frågor, funderingar och i övrigt vill komma i kontakt med oss kan du vända dig till kunskapsguiden@socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen har även ett dataskyddsombud, som du når via dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.

Offentlighetsprincipen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas via Kunskapsguiden blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information om offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen finns på Sveriges riksdags webbplats

Om cookies (kakor)

Webbplatsen Kunskapsguiden använder så kallade cookies (kakor). Cookies är små textfiler med information om ditt besök på webbplatsen som lagras i din webbläsare. Syftet är att underlätta besöket och att göra webbplatsen bättre för dig som besökare. I och med att du använder webbplatsen samtycker du till användningen av cookies.

Hantering av cookies

Om du inte vill tillåta användandet av cookies kan du stänga av dessa via din webbläsares inställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Cookies på den här webbplatsen

Nedan listas de kakor som används på den här webbplatsen. Observera att det också kan finnas kakor som är knutna endast till en del av webbplatsen och/eller är kopplade till någon form av e-tjänst. Om det finns några felaktigheter eller om du har några frågor kring de kakor som används på den här webbplatsen, kontakta Kunskapsguidens redaktion.
Vi ger följande information:
 • Namn – namn på kakan.
 • Typ – sessionskaka (lagras tillfälligt) eller permanent kaka (lagras under en bestämd tid).
 • Domännamn – vilken domän som sätter kakan. Här kan du utläsa om det är förstapartskakor (samma domännamn som webbplatsen) eller tredjepartskakor (ett annat domännamn än webbplatsen).
 • Data – vilken data som lagras i kakorna.
 • Användning – vad informationen används till.
 • Tid – hur länge kakan sparas.
Namn: __utma
Permanent cookie från webbstatistiksystemet Google Analytics som används för att beräkna antalet unika besökare på webbplatsen.
Domännamn: kunskapsguiden.se
Data: antal besök, tider för första besök, föregående besök och när nuvarande besök påbörjades samt tidpunkten för sista interaktionen med webbplatsen. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
Ingen personlig information sparas.
Cookien förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.
Namn: __utmb
Sessionscookie från webbstatistiksystemet Google Analytics som används för att beräkna antal besök på webbplatsen.
Domännamn: kunskapsguiden.se
Data: unikt nummer, antal sidor som visats under nuvarande besök, tid när nuvarande besök påbörjades. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
Ingen personlig information sparas.
Cookien förfaller 30 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.
Namn: __utmc
Sessionscookie från webbstatistiksystemet Google Analytics som används med cookien__utmb för att räkna ut om ett nytt besök görs på webbplatsen (30 minuters inaktivitet räknas som ett nytt besök i Google Analytics).
Domännamn: kunskapsguiden.se
Data: unikt nummer.
Cookien förfaller när webbläsaren stängs.
Namn: __utmv
Permanent cookie som används för att hålla reda på vilket segment besökaren tillhör i Google Analytics (besökare från kommunens interna nät eller externa besökare).
Domännamn: kunskapsguiden.se
Cookien förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades – den lagras 2 år på användarens dator.
Namn: __utmz
Permanent cookie från webbstatistiksystemet Google Analytics som används för att mäta trafikkällor och navigering på webbplatsen (exempelvis vilken sökmotor som används för att komma in på webbplatsen).
Domännamn: kunskapsguiden.se
Data: unikt nummer, tid för klick från trafikkälla, räknare för trafikkälla samt namn på/typ av trafikkälla, sökord från externa sökmotorer.
Cookien förfaller sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades.förfaller sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Mer inormation om cookies

Information om cookies och Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens (PTS) webbplats

Tipsa redaktionen eller lämna synpunkter

Tipsa gärna redaktionen om innehåll, länkar eller annan information som kan passa på Kunskapsguiden. Du kan också rapportera fel, lämna synpunkter eller ställa frågor om innehållet. Kontakta Kunskapsguidens redaktion
​​​​

Prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden via e-post

Välj ett eller fler områden du är intresserad av och få alla nyheter i samma nyhetsbrev.