Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Om Kunskapsguiden Kontakta oss

Kontakta oss

Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, äldre, missbruk och beroende, barn och unga, funktionshinder, och ekonomiskt bistånd. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll.

​Tipsa redaktionen eller lämna synpunkter

Tipsa gärna redaktionen om innehåll, länkar eller annan information som kan passa på Kunskapsguiden. Du kan också rapportera fel, lämna synpunkter eller ställa frågor om innehållet.​​​​​​​​​​​​

Behandling av personuppgifter vid mejl till när du kontaktar Kunskapsguidens redaktion

Socialstyrelsen behandlar de personuppgifter som du anger i formuläret för att besvara och hantera ditt meddelande. Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett allmänt intresse.

Ditt meddelande till oss blir en inkommen allmän handling. Detta innebär att vem som helst har rätt att ta del av det du har skrivit till oss så länge uppgifterna inte skyddas av sekretess. Om ditt ärende innehåller integritetskänsliga uppgifter eller är komplicerat så kan det vara bättre att ringa eller skicka ett vanligt brev till oss.

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Socialstyrelsen följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Handlingar av ringa eller tillfällig betydelsefår gallras vid inaktualitet.

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett flertal rättigheter. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag. Du har vidare rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och du kan i vissa fall ha rätt att få uppgifter om dig raderade. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor, fundering och i övrigt vill komma i kontakt med oss kan du vända dig till kunskapsguiden@socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen har även ett dataskyddsombud som du når via dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.

 

 Kontakta oss

 
Kontakta ossNamn:E-post:Telefon:Ämne:Fråga:
Hjälpte informationen på den här sidan dig?