Delaktighet viktigt för att vården och omsorgen ska ge rätt stöd

Delaktighet ökar förutsättningarna för att behov, önskemål och förväntningar blir kända, och för att vården och omsorgen ger rätt stöd. I temat om delaktighet kan du lära dig vad begreppet delaktighet står för och hur det kan användas i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Äldre man med barnbarn

Delaktighet är ett av de viktigaste begreppen inom vård och omsorg. Människor som behöver stöd ska kunna ha självbestämmande över sitt eget liv. Vården och omsorgen behöver också arbeta tillsammans med den enskilde för att behov, önskemål och förväntningar ska bli kända och för att ge rätt stöd.

Delaktighet är en mänsklig rättighet

Att kunna vara delaktig i samhället är en mänsklig rättighet. Flera bestämmelser i lagstiftningen anger att människor ska få möjlighet komma till tals och medverka vid beslut om och genomförande av olika insatser i vården och omsorgen.

– Delaktighet är en mänsklig rättighet som handlar om något som händer i yttre mening, tillsammans med andra, och om något som händer inom varje människa, en upplevelse eller känsla, säger Pär Alexandersson, utredare på Socialstyrelsen.

Vänder sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Temat vänder sig till alla inom vården och omsorgen som har ansvar och möjligheter att främja delaktighet genom individuellt utformat stöd och genom att ta vara på enskildas erfarenheter och synpunkter.

– I temat om delaktighet kan du lära dig vad begreppet delaktighet står för och hur det kan användas i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Än så länge är informationen rätt övergripande, men vi planerar att komplettera temat en del framöver, säger Pär Alexandersson.

Temat om delaktighet

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter